قوانین ثبت دامنه

قوانین ثبت دامنه های عمومی com, net, org, biz, info 
حداقل طول دامنه باید 3 حرف و حداکثر 63 حرف باشد.
 تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) در ثبت دامنه مجاز می باشد.
 قوانین ثبت دامنه ws :
 حداقل طول دامنه باید 4 حرف و حداکثر 63 حرف باشد.
 تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) در ثبت دامنه مجاز می باشد.

 قوانین ثبت دامنه ir. :

 حداقل طول دامنه باید 3 حرف و حداکثر 63 حرف باشد.
 تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) در ثبت مجاز می باشد.
 در صورت تمایل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم و مذموم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است.
 ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین کشور باشد به کلی ممنوع می باشد.
 ثبت دامنه با نام پسوندهای عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می باشد.
 ثبت دامنه با نام های مرتبط با اینترنت ممنوع می باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی این لینک کلیک کنید 
 ثبت دامنه با نام های ایران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها به طور کل ممنوع می باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی این لینک کلیک کنید 
 اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد قابل ثبت می باشد.
 ارائه آدرس دقیق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه های co.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. برای آن صادق می باشد. این دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت برای ثبت آن الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه net.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه org.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. برای آن صادق می باشد. این دامنه مخصوص شرکتهای غیر انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بین المللی ثبت شده و … بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه برای ثبت الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه ac.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. برای آن صادق بوده و این دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور برای ثبت آن الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه sch.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه برای ثبت الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه gov.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص بخش های اجرایی موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه اکیدا الزامی می باشد.
 قوانین ثبت دامنه id.ir. :
 کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشور ایران بوده و ارائه تصویر شناسنامه متقاضی برای ثبت الزامی می باشد.